190114Workbox_EMSAB_R8A1592

Kvalitet & Miljö

Emsab Specialservice arbetar med kvalitet i alla led, vår målsättning är att alla våra kunder är nöjda med våra tjänster. Genom bra organisation och arbetsledning har vi under åren lyckats
i vår målsättning och vi har fått många nya kunder. Vår arbetsledare gör kvalitetskontroller kontinuerligt som dokumenteras. Dokumentationen ligger sedan till grund för införande
av nya arbetsmetoder samt utbildning och utveckling av vår personal. 

Som städ- och saneringsföretag lägger vi stor vikt vid att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar med målsättningen att rengöring ska vara så miljövänlig som möjligt.
De kemikalier som vi använder uppfyller samtliga gällande myndighetskrav. Sanering av
olika underlag som betong, trä, plast, järn, och olika klotter som lackfärg, plastfärg, tusch
etc. kräver sin metod och sina kemikalier. Vår personal utbildas regelbundet och har lång erfarenhet av att effektivt avlägsna klotter med liten miljöpåverkan. 

Kvalitet_MG_7190